Makale Nedir?

Amaca dayalı veya amaçsız her  konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir tezi ıspatlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel konusu fikir olan yazılara “makale” denir.

Makalenin özellikleri şunlardır:

  • Makalede temel öğe düşünce “fikir”dir.
  • Yazar, dilediği konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı bilgiler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyuları bilgilendirmeyi hedefler.
  • Makalenin gayesi; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plana çıkmaktadır.
  • Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayım ve dağıtımı yapılabilir.
  • Makalelerde açık, anlaşılır, ciddi bir dil, tavır kullanılır.
  • Makaleler öğreticilik barındıran yazılardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir tarz kullanır.