Seviye Nedir?

Düzey, Yükseklik, Derece, Bilgi Derecesi Ve Ölçüsü.

2-)Düzey
Örnek:Eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir. R. N. Güntekin

3-)Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği.